Интернет пакет наменет за домашни корисници
 • Брзина до 1536Kbps/1024Kbps
 • Месечен сообраќај 30Gb
 • Еднократен надоместок 1200 ден
 • Опрема на користење
 • Неограничен договор
 • По надминување 256Kbps/256Kbps
Интернет пакет наменет за домашни корисници
 
500 ден/месечно
Интернет пакет наменет за бизнис корисници
 • Брзина до 2048Kbps/1536Kbps
 • Месечен сообраќај 80Gb
 • Еднократен надоместок 1200 ден
 • Опрема на користење
 • Неограничен договор
 • По надминување 256Kbps/256Kbps
Интернет пакет наменет за бизнис корисници
 
900 ден/месечно
Интернет пакет наменет за неограничено користење
 • Брзина до 4096Kbps/2048Kbps
 • Неограничен месечен сообраќај*
 • Еднократен надоместок 1200 ден
 • Опрема на користење
 • Неограничен договор
 • По надминување 256Kbps/256Kbps
Интернет пакет наменет за неограничено користење
 
1500 ден/месечно
Facebook: Најдете не во Facebook